Punt Verd

Que es el Punt Verd
en el Canal HORECA?

És PUNT VERD qualsevol envàs utilitzat pel NEGOCI HORECA com a contenidor d’aliment o beguda que SURTI DEL SEU ESTABLIMENT tant de Delivery com de Take Away.
Sent aquest hostaler l’encarregat de pagar-lo.

La seva funció és indicar que quan aquest envàs passi a ser un residu, serà reciclat, perquè l’empresa responsable està acollida a un sistema integrat de gestió de residus (SIG) i paga a aquest últim per la prestació del servei de reciclatge que realitza.

 

Quins envasos inclou?

Aquests envasos han d’estar marcas amb el símbol del Punt Verd.

En el canal HORECA el Punt Verd inclou tots els envasos lleugers utilitzats per establiments HORECA dissenyats per a contenir aliments que vagin a ser consumits fora del local.

Com és el Punt Verd?

Es tracta d’un cercle que inclou dues fletxes entrecreuades entorn d’un eix vertical, en verd clar el color de la fletxa traçada cap a l’esquerra i verd fosc el de la fletxa en direcció cap a la dreta. En el seu format estàndard incorpora el símbol de marca registrada (®).
Recurso 3
PV

Què SÍ és Punt Verd?

Qualsevol envàs utilitzat per un negoci HORECA com a contenidor d’aliment o beguda.

El material dels envasos Punt Verd serà:

  • Alumini
  • PET
  • HDPE, HDPE flexible, LDPE, compostable i altres plàstics
  • Cartó per a begudes i aliments
  • Paper i Cartó
  • Vidre

Què NO és Punt Verd?

Per exemple: Coberteria, tovallons, portagots, paper de forn utilitzat en la producció de pastisseria i brioixeria…

NO-PV

IMPORTANT

Si el teu negoci és RESPONSABLE de la entrega al mercat de PRODUCTES ENVASATS a través de servei de Delivery o Take Away, HAURÀS D’ADHERIR-TE al SIG (Sistema Integrat de Gestió de Residus) i complir així amb les teves OBLIGACIONS segons LA LLEI D’ENVASOS