Sostenibilitat

L'activitat d'Ecoembes és eminentment ambiental.

La nostra raó de ser està enfocada a reduir l’impacte ambiental dels envasos posats al mercat, i la nostra tasca és fer-ho dins d’un marc econòmic de costs raonables i considerar i gestionar el nostre impacte social. Per assolir aquest objectiu, conciliem l’eficiència amb la perdurabilitat en el temps.

Per això, hem desenvolupat el Pla Director de RSC 2012-2015, que compagina les prioritats estratègiques de la companyia, amb les específiques de l’entorn en què opera.

Ecohostaler

Ecohostaler és tot aquell hostaler sostenible amb el medi ambient en el seu establiment HORECA.

Que contribueix i ajuda a la preservació del planeta mitjançant el reciclatge correcte de tots els residus generats i la correcta gestió de necessitats materials de l’establiment.

Ecohostaler neix en el projecte d’Ecoembes de recollida selectiva d’envasos lleugers del canal HORECA. Té com a objectiu principal la formació i el correcte reciclatge d’envasos lleugers del canal HORECA. A Espanya hi ha més de 16.000 establiments amb el segell Ecohostaler, segell que rep a la clientela quan entra al local amb el missatge “aqu íno fiem però sí que reciclem”.

Ha nascut un moviment de sostenibilitat al canal HORECA iEcohostaler és la seva definició.

La societat cada vegada reclama més responsabilitat social en tots els àmbits amb el medi ambient i l’hostaleria ja hi està treballant.

La Criatura

 La natura no és el nostre WC. El WC no és la nostra paperera.

 Els residus higiènics que abandonem a la natura o tirem pel WC estan formant una criatura que acaba afectant el nostre entorn.

Basuraleza

Què és la Basuraleza?

Definició 1: Residus generats per l’ésser humà i abandonats a la natura.

Definició 2: Conjunt d’elements generats per l’home que alteren l’equilibri dels ecosistemes.

Definició 3: Agent del canvi global que afecta les espècies i espais naturals.

El problema està en la nostra naturalesa. La solució també. Basuralezaés el nom que proposem des de Libera per visibilitzar la greu amenaça que, de forma sigil·losa, està alterant els entorns naturals de tot el planeta. Perquè radiografiar-la i conèixer-la és el primer pas per a erradicar-la. Forma-hi part. Uneix-te a LIBERA.

Reciclos

Com funciona el projecte RECICLOS?

Els ciutadans cada vegada fem un major ús dels mòbils i d’aquí que RECICLOS integri la tecnologia mòbil en el seu funcionament. Concretament, RECICLOS connecta al ciutadà amb el contenidor groc mitjançant el reconeixement d’imatges, l’aplicació web i codis QR.

També compta amb tecnologia incorporada a contenidors i papereres perquè el ciutadà pugui connectar-se a través del seu mòbil amb aquestes infraestructures a l’hora de reciclar i comptabilitzar així quantes vegades ha reciclat. D’aquesta manera, podrà obtenir recompenses i canviar-les després per incentius sostenibles.

A.I.R-e

Tot i que cada vegada són més els ciutadans que reciclen correctament, de vegades poden sorgir dubtes sobre alguns envasos els quals ens preguntem quin és el contenidor apropiat per al seu reciclatge.

Per ajudar a solucionar aquest problema, Ecoembes ha creat l’Assistent Intel·ligent de Reciclatge, A.I.R-e, un assistentvirtual que neix per donar resposta immediata a tots els dubtes i consultes del ciutadà en matèria de reciclatge.

Troba’l també a través de la seva app a Google Play i Apple Store, a Facebook Messenger, Twitter i Alexa.

Consulta i participa en els projectes de Responsabilitat Social d'Ecoembes